Husbil/Husvagn

På området finns ca 60 generösa campingtomter. Ett antal upplåts säsongsvis på villkor som innebär att flexibiliteten på området bibehålls, medan de flesta finns tillgängliga för mer tillfälliga besökare (veckovis eller dygnsvis). Härutöver har vi ett antal ställplatser utan el till ett lägre pris, för kortare besök. Som gäst har du självklart tillgång till alla servicefaciliteter.

Vi erbjuder också en tömningsplats för gråvatten i anslutning till servicebyggnaden.

Platskarta finns under boka.

Boka din plats!